Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Om du betrakter dette bilde fra siden, vil du se en hodeskalle. Det er det samme som skjer digitalt med den nye bildekomprimeringen. (Ill.: National Gallery i London/CC)

Se nøye på dette bildet

Teknikk fra 1500-tallet kan gjøre JPEG gammeldags.

I dag bruker de aller fleste JPEG-standarden (.jpg) når de skal håndtere bilder.

Lettere, bedre og raskere
Men nå kan denne gode, gamle komprimeringsmetoden komme til å få avløsning.

Forskere ved University of California i USA har nemlig utviklet en metode som både er mer effektiv, tar mindre plass og som pakker inn og pakker ut betydelig raskere.

Den nye metoden kalles «Anamorphic Stretch Transform» (AST).

Bruker optisk effekt
I en artikkel i tidsskriftet Applied Optics beskriver forskerne teknologien slik:

Data omformes ved å strekke og fordreie dem og  de komprimeres dermed uten å miste relevant informasjon. Prosessen ligner på det som skjer med bølger når de beveger seg gjennom fysiske medier med spesifikke egenskaper. Det bringer også tankene til aspekter av surrealisme og anamorfe, optiske effekter.

Dette høres utvilsomt tilnærmet uforståelig ut for de som ikke har spesialutdannelse innen feltet.

Først sett på 1500-tallsmaleri
Litt klarere blir det når forskerne trekker fram et bilde fra 1533 av den tyske maleren Hans Holbein den yngre: Ambassadørene.

Dersom du ser nøye på maleriet, kan du skimte en hodeskalle ved føttene til de to staute herrene.

Hodeskallen kan bare ses dersom du betrakter bildet fra siden. Dette kalles anamorfose, og danner altså det høyst analoge grunnlaget for den optiske innfallsporten til komprimering som Calfornia-forskerne bruker.

Her er for øvrig hele bildet:

Og her er hele bildet: (Ill.: National Gallery/CC)
Stikkord: bilder, komprimeringsteknologi