Annonse


Ikke lenger science fiction

I mange år har IT-forskere drømt om å lage en maskin som simulerer den menneskelige hjerne.

Gammel drøm
Dette har også vært et tema i utallige science fiction-filmer – og-bøker. Mest berømt er kanskje HAL 9000 i Stanley Kubricks klassiker 2001 – en romodyssé.

Nå kan dette bli en realitet, dersom storselskapet IBM får det som de vil.

Nytt steg
Allerede høsten 2011 uttalte IBM-forskere tilknyttet SyNAPSE-prosjektet (Systems of Neuromorphic Adaptive Plastic Scalable Electronics) som drives av den amerikanske forsvarsorganisasjonen DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) at de håpet å kunne simulere menneskehjernen digitalt innen 2019.

Annonse


Nå har de kommet et nytt steg på veien.

Kan trekke slutninger
IBM har nemlig utviklet en hel maskinarkitektur basert på hjernen.

Dette betyr at framtidas datamaskiner ikke lenger bare er avanserte kalkulatorer, men at de faktisk også kan trekke slutninger og utføre handlinger uten å bli fortalt nøyaktig hva de skal gjøre slik som i dag.

Ikke lenger «hvis X, så Y»
Mens dagens maskiner er basert på den såkalte Von Neuman-arkitekturen («hvis X, så Y»), kombinerer IBMs nye arkitektur informasjon på en helt ny måte.

Den må fortsatt basere seg på tilgjengelige data. Den store forskjellen ligger i måten disse data blir behandlet på.

– Klarer tvetydighet
– Hjernens kognitive evner innebærer en forståelse av virkeligheten utenfor. Den kan hanskes med tvetydighet, handle i sanntid og i en sammenheng. Dette uten å bruke mer energi en lyspære og uten å ta mer plass enn en brusflaske, heter det i IBMs beskrivelse.

Det er med andre ord dette de nå bygger inn i sin nye brikkearkitektur.

Venn eller fiende?
Likevel er det nok et stykke igjen til de elektroniske dingsene vi omgir oss med virkelig forstår oss. 

Og – får vi håpe – fortsatt lenge til de de opponerer mot oss…

Kilder:
IBM
Cnet
Gizmodo

Annonse


Annonse


Annonse