– Still Facebook, Apple og Microsoft for retten

Den østerrikske studenten Max Schrems fortsetter sitt korstog mot Facebook . Nå havner saken trolig i retten.

Aktivistgruppa Europe vs. Facebook frontes av den østerrikske jus-studenten Max Schrems, som hare markert som en skarp kritiker av Facebooks personvernpolitikk.

– Strider mot loven
Nå tar Schrems også fatt i overvåkingsskandalen som nylig avslørte av Facebook, Microsoft, Apple, Google og mange andre gir fra seg brukerdata til myndighetene.

Schrems mener at dette strider mot europeisk lov, og vil nå prøve overvåkingen rettslig.

Annonse

Google ikke med
Derfor har han sendt inn en klage (pdf) på Facebook, Microsoft, Skype, Apple og Yahoo.

Google er foreløpig ikke med i klagen fordi dette selskapet ikke er representert i Europa på samme måte som for eksempel Facebook, som har et europeisk hovedkvarter i Irland.

I klagen heter det blant annet:
Hvis et europeisk datterselskap sender brukerdata til det amerikanske morselskapet, er dette ansett som en «eksport» av personopplysninger. Ifølge EUs lover er en eksport av data kun tillatt dersom det europeiske datterselskapet kan sikre et tilstrekkelig nivå av beskyttelse i et fremmed land. Etter den nylige avsløringen av «PRISM»-programmet virker det usannsynlig at de involverte selskapene kan opprettholde et slikt tilfredsstillende beskyttelsesnivå.

Det kan på ingen måte kalles en tilstrekkelig grad av beskyttelse hvis de samarbeider med NSA i den andre enden. Derfor må en eksport av data til USA må bli sett på som ulovlig dersom de involverte selskapene ikke kan motbevise rapportene om PRISM-programmet.

Umulig dilemma
Schrems stiller med andre ord de amerianske selskapene i et nesten umulig dilemma.

Om de nekter, kan de bli tatt i løgn. Og om de innrømmer de forholdene varsleren Edward Snowden har avlørt, riskikerer de både å bli dømt for å bryte europeisk lov og å bli dømt i USA for å røpe amerikanske hemmeligheter.

Måtte flytte
​Schrems henviser til en sak fra 2006 mot det amerikanske betalingsselskapet Swift, der det ble avgjort at overføring av persondata fra Europa til USA ikke er lov.

Saken endte med at selskapet måtte flytte sitt europeiske hovedkvarter til Sveits, som ikke er medlem av EU.

Annonse
Annonse