Annonse


– Plugger seg rett inn i fiberkabelen

Som om ikke avsløringene som viser at de amerikanske etterretningsorganene CIA og NSA har tilgang til Facebook, Apple, Microsoft og Twitter var nok:

Kobler seg til «hovedfartsårer»
Det britiske teleovervåkingsorganet GCHQ Government Communications Headquarters kobler seg seg rett på de fiberoptiske kablene som utgjør hovedfartsåren på Internett.

Dette skal opplysninger som varsleren Edward Snowdon har gitt til den britiske avisen The Guardian vise.

Også nettadresser
Via systemet, som har kodenavnet Tempora i etterretningskretser, skal britiske myndigheter kunne følge med på absolutt all nettrafikk.

Annonse


Det inkluderer hvilke nettadresser som blir besøkt, innholdet i e-post som sendes, all informasjon som utveksles via Facebook og andre sosiale medier samt telefonsamtaler og tekstmeldinger.

Må slettes etter 30 dager
Tempora har ifølge Snowden eksistert i 18 måneder i all hemmelighet, og driver tilsynelatende sin virksomhet uten noen form for demokratisk kontroll.

Det ligger imidlertid en begrensing på overvåkingen. Data må slettes innen 30 dager fra de er innhentet.

– Verre enn USA
Ifølge Snowden samarbeider Storbritannia tett med USA når det gjelder å analysere data som blir innhentet via de fiberoptiske kablene.

– Dette er ikke bare et amerikansk problem. Storbritannia har en stor hund med i dette (hunde)løpet. De (GCHQ) er verre enn USA, sier Edward Snowden til The Guardian.

550 som jobber
Til sammen 300 analytikere fra GCHQ og 250 fra den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA (National Security Agency) jobber ifølge Snowden med å analysere data.

Snowdens dokumenter viser ifølge The Guardian at GCHQ behandler hele 600 millioner telefonsamtaler hver eneste dag. 

Får neppe med seg alt
Samtidig tapper de ifølge dokumentene mer enn 200 fiberkabler for informasjon, og opptil 46 av disse samtidig.

Med så ufattelige mengder med informasjon sier det seg imidlertid selv at det er begrenset hva de får med seg, og det er grunn til å tro at oppmerksomheten begrenser seg til mistanke om terror via definerte filtre.

– Følger bare loven
På GCHQs nettside står det følgende å lese om organisasjonens mandat:

Loven om etterretningstjenestene av 1994 og forskriftene for etterforskningsorganer av 2000 ligger til grunn for GCHQs virksomhet. Vilkårene for når overvåking tillates er eksplisitt fastsatt i disse bestemmelsene: Nasjonal sikkerhet, samfunnets økonomi og å forhindre og oppdage alvorlig kriminalitet.

Overvåking av andre grunner er ikke tillatt, og det er dermed noe vi ikke gjør. Lovene omfatter også prosedyrer for hvordan statsråder skal kunne beordre overvåking. GCHQ følger disse bestemmelsene til punkt og prikke. 

Asyl i Ecuador
Edward Snowden er selv etter alt å dømme på vei til Ecuador, der han har søkt politisk asyl.

USA har gjort passet hans ugyldig, og han risikerer trolig streng straff om han noen sinne skulle fall i sitt hjemlands klør.

Annonse