Annonse


Svenskene kan røpe oss

Det er ikke ofte du hører noe fra etterretningsmyndighetene, verken I Sverige eller andre steder.

Endelig sier de noe
Men i kjølvannet av den amerikanske overvåkingsskandalen går det svenske elektroniske overvåkingsorganet FRA (Försvarets radioanstalt) nå ut offisielt med at de samarbeider med andre land.

uttalelse de har lagt ut på nettet heter det blant annet:

FRA samarbeider med kolleger i andre land. Men av konfidensielle hensyn kan vi ikke gå mer i detalj når det gjelder hvilke land disse er eller hva samarbeidet innebærer. Slike samarbeider inngås etter nøye overveielser og bevisste beslutninger. Samarbeide innledes bare med land med demokratisk styresett.

Annonse


Verken bekrefter eller avkrefter
Med andre ord verken bekrefter eller avkrefter FRA at de samarbeider med amerikanske NSA eller CIA, de to overvåkingsorganene som varsleren Edward Snowden nå har avslørt som nærmeste elektronisk allestedsværende med tilgang både til Facebook, Google og Apple.

I henhold til den såkalte FRA-loven som den svenske Riksdagen vedtok i 2008 har FRA lov til å drive utstrakt overvåking av elektronisk trafikk via telenettene. Dette innebærer både avlytting av telefonsamtaler og snoking i Internett-informasjon, så lenge formålet er å verne om rikets sikkerhet og opplysningene ikke tilhører svenske statsborgere.

Bekymring i Norge
Norske politikere og samfunnsdebattanter har derfor i lengre tid uttrykt bekymring over at mesteparten av Internett-trafikken fra Norge til utlandet passerer gjennom Sverige.

Nå er det kanskje enda større grunn til bekymring. For i lys av de nye avsløringene kan det jo tenkes at svenskene gjennom sitt samarbeid med amerikanerne spaner på norske Internett-brukere.

Annonse