Annonse


Nå går saken til Høyesterett

Kim Dotcom ble den 20. januar i fjor arrestert under en dramatisk politiaksjon i New Zealand.

USA sto bak
Etter et par runder i retten ble han løslatt fordi politiet mente han ikke hadde evne til å flykte.

Arrestasjonen skjedde på anmodning fra amerikanske myndigheter, og de samme myndighetene har begjært ham utlevert til USA.

Ble utsatt
Men newzealandske myndigheter ser ut til å bruke god tid på å avgjøre akkurat det spørsmålet, og like før jul i fjor ble utleveringssaken utsatt til august i år.

Annonse
Statsminister har bedt Kim Dotcom om unnskyldning for ulovlig overvåking.

Kan ikke overvåkes
Dotcom er tysk statsborger med permanent oppholdstillatelse i New Zealand, og kan dermed ikke overvåkes av den statlige hysj-organisasjonen Government Communications Security Bureau (GCSB). Disse kan bare overvåke utenlandske statsborgere som mistenkes for å bedrive aktiviteter som truer den nasjonale sikkerheten.

Dette har utvilsomt komplisert ting politisk, og nå vil Kim Dotcom prøve utleveringsbegjæringen rettslig.

Til Høyesterett
I dag avgjorde New Zealands Høyesterett at saken kan prøves der.

Dermed er det en mulighet for at utleveringsbegjæringen avvises før den kommer til politisk behandling.

Startet ny tjeneste
Kim Dotcom har vært svært aktiv mens han har vært på frifot. Blant annet har han opprettet en ny fildelingstjeneste kalt Mega.

Mega har visse likheter med Megaupload, som er utgangspunktet for at Dotcom ble arrestert.

Høyere sikkerhet
Mega har imidlertid høyere sikkerhet og  gjør det dermed vanskeligere for både rettighetshavere og myndigheter å fjerne innhold eller stoppe trafikken.

Både trafikken, innholdet og betaling er kryptert. Samtidig ligger nøklene til informasjonen hos brukeren, og ikke på serverne som benyttes.

Dette gjør det ifølge Dotcom så godt som umulig å stoppe, avskjære eller overvåke fildelingsnettverket.

Kilde:
Yahoo News/AP

 

 

 

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse