Annonse


Nå vil de ha betalt

Forfattere, komponister og forleggere i Belgia har sett seg lei på at nettleverandørene melker kundene sine for penger de selv mener de har krav på.

Kompensasjon
Nå går rettighetshaverne rettens vei for å få en andel på 3,4 % av alle inntekter som nettleverandørene tar inn.

Disse 3,4 prosentene skal fungere som en kompensasjon for at de som leverer nett til folk tjener penger på innholdet – som ifølge rettighetshaverne jo er årsaken til at folk bestiller og bruker nett i første instans.

– Gjemmer seg bak formidlerrolle
Med andre ord: Uten musikk, film, bilder og tekst forsvinner det meste av poenget med nettet. Og disse tingene er det folk som har laget uten at de får ekstra betalt for det, påpeker de belgiske rettighetsorganisasjonene.

– Nettleverandørene har aldri blitt pålagt noen copyright-avgift for sine aktiviteter. De gjemmer seg bak sin status som mellomledd, uten å ta ansvaret for den informasjonen som blir spredd via deres nettverk, heter det i en melding fra den belgiske rettighetsorganisasjonen Sabam (Société Belge des Auters, Compositeurs et Editeurs).

Også i Norge?
Dersom Sabam skulle nå fram med sitt krav, kan det får store konsekvenser for nettleverandører i hele Europa.

En flat «skatt» på levering av nett til private hjem for å kompensere filmskapere, musikere, fotografer, journalister og forfattere har så langt ikke vært diskutert i Norge.

Men også her kan muligens problemstillingen bli aktuell dersom den får gjennomslag på europeisk nivå.

Gjennomslag i Frankrike
Tidligere har Google måttet bite i gresset i Frankrike og betale kompensasjon til aviser. Årsaken er at artikler kommer opp i søkene, og at de dermed kan leses via Google.

Kompensasjonen er imidlertid ikke en fast avgift, slik avisbransjen ønsket. Derimot skal Google betale et engangsbeløp tilsvarende 2,5 milliarder norske kroner. Pengene skal gå til utvikling av franske nettaviser.

Kilder:
Techworld Australia
Ars Technica

Annonse


Annonse