Hopp til navigasjon Hopp til innhold
USAs flymyndigheter kan endelig komme til å åpne for bruk av nettbrett, PC, e-bokleser og mobil (uten nett) under avgang og landing. (Ill.: notebookcheck.net)

Nå kan det endelig bli lov

Åpner for dingser under avgang og landing.

Jo, vi har det mange ganger før. Men først nå ser det ut til at det kan komme til å bli en realitet.

For ifølge The New York Times vil trolig amerikanske lutfartsmynigheter (FAA – Federal Aviation Administration) åpne for bruk av elektroniske apparater under avgang og landing allerede til høsten.

Skjer det, vil etter alt å dømme også europeiske og dermed også norske luftfartsmyndigheter følge etter.

Det har lenge vært hevdet fra faglig hold at det ikke finnes holdepunkter for å si at bruk av mobil, PC, nettbrett, e-bokleser eller håndholdt spillkonsoll forstyrrer signalene om bord på flyet så lenge disse dingsene ikke har sender og mottaker skrudd på.

De fleste flyselskaper har allerede trådløst nett om bord. Men landings- og avgangsforbudet blir fortsatt håndhevet av så godt som alle.

Ifølge New York Times har arbeidsgruppa som er nedsatt av FAA vært utsatt for et voldsomt press fra IT-bransjen.

Delll, HP, Apple, Microsoft og alle de andre ønsker sterkt at folk skal få lov til å bruke deres produkter om bord på flyet, også i den kjedelige perioden når man venter på å ta av eller lande.

Ifølge avisen skal IT-bransjen ha krevd å få bevisene på bordet for at slik bruk er farlig, og at at de har påpekt at verken pilotorganisasjoner eller luftfartsmyndigheter noe sted i verden har klart å legge fram slike bevis så langt.

Stikkord: fly