Statsadvokat Carmen Ortiz mener myndighetene opptrådte korrekt i forhold til Aron Swartz.

Annonse


– Vi ville bare gitt ham seks måneder

Etter at nettaktivisten Aaron Swartz tok livet av seg i forrige uke, har diskusjonen gått høyt om det var riktig av den amerikanske regjeringen å rettsforfølge ham for å ha lastet ned og distribuert akademiske dokumenter ulovlig.

Førte til lovforslag
Swartz kunne teoretisk ha risikert inntil 50 år i fengsel i tillegg til en bot på 22 millioner kroner dersom han hadde blitt dømt på strengeste vis.

Saken og det tragiske utfallet av den fikk kongressrepresentanten Zoe Lofgren til å fremme et nytt lovforslag som skal hindre at noe lignende skjer med unge hackere og nettfrihetsforkjempere i framtida.

Forsvarer framgangsmåten
Nå går Carmen Ortiz ut og forsvarer påtalemyndighetenes framgangsmåte.

Annonse


Ortiz er er føderal statsadvokat for Massachusetts, der Swartz etter planen skulle stilles for retten i februar.

Sterk medfølelse
Hun innleder med å si at hun som søster og mor føler sterkt med familien til Swarz, og at hun har stor forståelse for hvordan de føler det nå.

Samtidig mener hun at alle prosedyrer er fulgt korrekt, og at justismyndighetene ikke hadde annet valg enn å tiltale Swartz etter den beryktede paragrafen.

– Var aldri snakk om 50 år
Likevel påpeker hun at det aldri var snakk om å bruke lovens strengeste anvendelse, og at Swartz ville ha risikert maksimum seks måneders fengsel under svært liberale soningsforhold dersom påtalemyndighetene hadde vunnet fram.

Det kunne også blitt aktuelt med betinget fengsel.

– Ikke økonomisk motiv
– Påtalemyndighetene var klar over at det ikke fantes bevis for at Swartz hadde begått sine handlinger med økonomisk motiv for øye. Selv om forholdene like fullt var straffbare, forsto vi at den strenge straffeutmålingen som Kongressen hadde vedtatt ikke kunne anvendes her, sier Ortiz.

Kilde:
AP/Wbur.org

Annonse