faren for at FN-organet ITU kan åpne for statlig kontroll av Internett er fortsatt til stede.

Annonse


– Ikke prøv dere!

Denne og neste uke møtes verdens land i FNs kommunikasjonsorgan ITU (International Telecommunication Union) for å avgjøre hvem som skal styre nettet i fremtiden.

Vil at FN styrer
I dag styres ICANN av det amerikanske, uavhengige organet ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Mange land mener imidlertid at kontrollen bør legges inn under FN, og at styringen av Internett skal foretas på demokratisk basis.

Frykt for diktaturer
Dette frykter mange vil føre til at mer eller mindre udemokratiske land som Iran, Kina og Russland skal få for mye innflytelse, og at det som i dag er et fritt og åpent nett vil bli belemret med en rekke forbud av ulike slag.

Annonse


Blant de argeste kritikerne er USA, som ønsker at ICANN-ordningen videreføres.

– Må aldri skje
Så langt har det ikke kommet noen offisiell uttalelse fra president Obama, men Representantenes Hus har blitt enige om en tverrpolitisk resolusjon der de sterkt oppfordrer USAs regjering til å gå i mot FN-kontroll.

– Det må aldri skje at ITU svelger Internetts ikke-politiske organisasjonskultur hel og gjør det til en del av FN. Dette er ikke et akseptabelt utfall og må imøtegås kraftig av den amerikanske delegasjonen, heter det blant annet i oppropet.

Mange spår at uenigheten er så stor at delegatene ikke vil få vedtatt noe som helst. I så fall videreføres dagens ordning.

Svensk utsending
Norge er ikke direkte representert på ITU-møtet, men våre interesser forvaltes gjennom den svenske utsendingen Anders Jönsson.

Han representerer hele EU og EØS, og har 27 av de til sammen 193 stemmene i forsamlingen.

Jönssons mandat er å støtte FN-tilhengerne, og dermed blir Norges ståsted også dette.

Kilder:
The Hill
Computerworld

Annonse