Den østerrikske studenten Max Schrems fortsetter sitt korstog mot Facebook . Nå havner saken trolig i retten.

Annonse


Vil saksøke Facebook

Personvernaktivistene i europe-v-facebook har så langt satt sin lit til at irske myndigheter skal kjøre saken deres.

Tålmodigheten slutt
Men nå har den østerrikske studentgruppa med 25 år gamle Max Schrems i spissen mistet tålmodigheten.

Ifølge Reuters planlegger gruppa nå å gå til eget søksmål mot Facebook.

– Milevis fra andre
– Irske myndigheter er milevis fra andre personvernmyndigheter i forståelsen av loven og har unnlatt å etterforske en rekke forhold. I tillegg har Facebook forhalet prosessen, heter det i en uttalelse fra gruppa.

Annonse


De sier at de fortsatt håper på at det irske statsorganet som tilsvarer det norske Datatilsynet vil ta fatt i saken på en skikkelig måte, men at de nå tviler på om det vil skje.

Derfor vil de nå reise sivilt søksmål for egen regning i Irland.

22 punkter
Schrems og europe-v-facebook offentliggjorde for tre uker siden en detaljert liste over personvernbrudd de mener Facebook gjør seg skyldig i.

En rød tråd i de til sammen 22 punktene er mangelen på kontroll over egne opplysninger og mangelen på kontroll over hvem som ser hvilke meldinger og annet privat innhold.

Annonse