Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Dette kartet fra Reportere uten grenser viser hvilke land som utøver aktiv nettsensur. (Ill.: nsf.org)

Skal disse landene få styre nettet?

Om to uker får vi vite det.

Den 3. desember starter et møte som kan komme til å bli avgjørende for Internetts framtid.

Krangel i forkant
Da avholder nemlig FN-organisasjonen ITU ((International Telecommunication Union) en ti dager lang konferanse i Dubai der retten til å styre rettet nasjonalt er på dagsorden.

I forkant av møtet er det lekket stor avstand mellom deltakerlandene.

Nasjonal styring
Land som Russland, Kina og Iran ønsker at de og andre land skal ha rett til å styre nettet nasjonalt. Med andre ord sensurere det etter de enkelte landenes politiske og moralske forgodtbefinnende.

USA og de fleste vestlige land vil det motsatte. De vil at nettet skal forbli en åpen arena der alle skal kunne ytre seg fritt, uavhengig av landegrenser.

FN-styre best?
De fleste – bortsett fra USA som i dag styrer Internett gjennom organisasjonen ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) – er likevel enige om at det overhengende ansvaret bør overføres til FN.

Den amerikanske regjeringen og store deler av USAs IT-industri med Google i spissen frykter at et FN-styre kan bli gissel for diktatoriske regimer som ønsker å innføre sin nasjonale sensur over hele nettet.

Andre mener dette er lite sannsynlig så lenge de fleste land tross alt har demokratisk sinnelag og støtter ytringsfriheten.

Lett å lamme møtet
Uansett blir det spennende å se hva som skjer den andre uka i desember. Mens noen frykter kupp fra udemokratiske land, mener andre at gapet er så stort mellom de to fløyene at møtet sannsynligvis ikke får vedtatt noe som helst.

Det er kommunikasjonsavtalen fra 1998 som nå skal reforhandles. Systemet er slik at ikke stemmes over saker hvor det er stor uenighet. Samtidig kan veto fra ett enkelt land velte et forslag.

Derfor er det svært sannsynlig at konferansen ender med like stor splittelse som den vi nå ser i forkant.

Kilder:
Kilde: Yahoo News/Reuters
BBC
Les også digi.no

Stikkord: internett, sensur