Slik ser den nye unnskyldningen ut som i dag er trykket i britiske aviser.

Annonse


Her er Apples nye «unnskyldning»

I går skrev vi om at Apples unnskyldning for at de kom i skade for å beskylde Samsung for iPad-plagiat ikke blir godtatt av en britisk dommer.

Ny versjon i avisene
Apple ble tvunget til å publisere unnskyldningen i flere britiske aviser, samt på sin britiske nettside.

Nå har unnskyldningen forsvunnet fra Apples nettsted, men en ny og kortere unnskyldning har dukket opp i britiske papiraviser.

Fikk 48 timers frist
Dommer Robin Jacob ga Apple en frist på 48 timer til å fjerne det vage og lite ydmyke skriftet og erstatte det med en tekst som klart sier at Apple tok feil og Samsung hadde rett.

Annonse


Den 18. oktober tapte Apple ankesaken de reiste etter at Samsung vant saken mot dem 9. juli.

– Ikke kopi
I dommen ble det slått fast at Samsung ikke har kopiert Apples iPad-nettbrett med sin Galaxy Tab 10.1

Den nye teksten som i dag er publisert i britiske aviser lyder slik:

Den 9. juli 2012 avgjorde High Court of Justice i England og Wales at Samsung Electronic (UK) Limiteda Galaxy Tablet PC, nemlig Galaxy Tab 10.1, Tab 8.9 og 7.7 Tab ikke krenker Apples registrerte designpatent No 0000181607-0001. En kopi av den fullstendige dommen i Lagmannsretten er tilgjengelig på følgende link www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2012/1882.html. Dommen er rettskraftig i hele EU og ble stadfestet av lagmannsretten 18. oktober 2012. En kopi av lagmannsrettens dom er tilgjengelig på følgende link: www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2012/1339.html. Ingen forføyning når det gjelder registrert design hare trådt i kraft noe sted i Europa.

Så spørs det om dommer Jacob er mer fornøyd denne gangen…

Annonse


Annonse


Annonse