Antipiratene ser deg etter minimum tre timer.

Annonse


Du blir oppdaget etter tre timer

Diskusjonen har gått høyt både i Norge og andre land om plate- og filmbransjens rett til å overvåke fildelere.

Tre timer – så ser de deg
Nå viser det seg at de overvåker oss uansett.

Ifølge forskere ved universitetet i Birmingham i Storbritannia tar det bare tre timer fra du laster ned en film eller en låt til du er på rettighetshavernes radar.

«Blokkere» fungerer ikke
Det gjelder trolig selv om du befinner deg i Norge. For en IP-adresse er en IP-adresse, uansett hvor i verden den kommer fra.

Annonse


Såkalte «blokkere» som skal sperre rettighetshaverne ute fra torrent-nettverkene, fungerer ifølge forskerne heller dårlig.

Ingen selvfølge
Hva IP-adressen din kan brukes til, er imidlertid et helt annet spørsmål.

For verken i Norge eller i de fleste andre land er det noen selvfølge at rettighetshaveren kan få ut opplysninger om hvem som disponerer adressen.

Krever kjennelse
Virkelig navn, fysisk adresse og andre personopplysninger er det nettleverandøren din som sitter på.

For å få vite dette, kreves det en rettskjennelse. Noe som ikke gis dersom det ikke er snakk om kriminalitet i en helt annen skala enn fildeling uten profitt, og til privat bruk.

Amerikanske tilstander
I USA har vi sett at musikkbransjen har gått til spektakulære søksmål mot enkeltpersoner. Den mest kjente saken er søksmålet mot den fattige indianerkvinnen og alenemoren Jammie Thomas-Rasset, som ble dømt til å betale over 12 millioner kroner for å ha lastet ned 24 låter ulovlig.

Og nå sist så vi at studenten Joel Tenenbaum måtte ut med fire millioner kroer for å ha lastet ned 31 sanger.

Private søksmål
I begge disse sakene klarte platebransjen å tvinge nettleverandørene til å utlevere opplysningene.

Men her dreier det seg altså om private søksmål, ikke straffesaker. Siden norsk og amerikansk lov er forskjellig, er det ikke sannsynlig at slike saker vil dukke opp her hjemme.

Skal brukes senere
Overvåkingen har likevel et annet aspekt:

Innholdsleverandørene ønsker å lagre opplysningene til senere bruk, dersom for eksempel lovgivingen endrer seg til i større grad å åpne for «amerikanske tilstander».

Ulovlig i Norge
I Norge er slik overvåking i utgangspunktet ulovlig, men advokatfirmaet Simonsen hadde en periode konsesjon fra personvernbestemmelsene.

Dermed kunne de gjøre det samme i Norge som de britiske overvåkingsselskapene nå gjør mot britiske borgere på oppdrag fra film- og platebransjen.

Overvåking også her
Simonsen har imidlertid ikke fått fornyet sin konsesjon, og dermed har i dag ingen lov til å registrere og lagre IP-adresser de vinner på torrentnettverkene her i landet.

Men når den nye åndsverkloven trer i kraft, kan dette komme til å endre seg dramatisk.

Britene gjør som de vil
Hva britene gjør, kan imidlertid ikke norske myndigheter bestemme.

Torrent-data ligger åpent, og din IP-adresse synes for alle andre som laster ned eller opp, uansett i hvilket land den hører hjemme.

Kilde:
BBC

Annonse


Annonse


Annonse