Professor Jon Bing frykter at redaktøransvaret ikke gjelder Internett.

Annonse


– Ikke redaktøransvar på nett

Den antifeministiske bloggeren Eivind Berge oppfordret til drap på politifolk. Men det er ikke straffbart så lenge det skjer på nettet.

Gjelder ikke nett
Det mente i hvert fall Gulating lagmannsrett da de i forrige uke satte Berge fri.

Avgjørelsen ble i ettermiddag stadfestet i Høyesterett, melder NTB. Høyesteretts ankeutvalg sier blant annet:

..det er etter flertallets syn naturlig å forstå drøftelsen slik at ytringer på internett anses å falle utenfor definisjonen av begrepet.

Annonse
Nå mener mange at loven som innebærer at bare skrift på papir og ikke på skjerm kan oppfattes som ulovlige, er foreldet. Og at det snarest må foretas en justering av lovteksten slik at den også gjelder nett.

En av dem er professor i rettsinformatikk Jon Bing, som regnes som den største kapasiteten på nett-juss her i landet.

Nettet blir ansvarsløst
Bing mener det nå kan spøke for redaktøransvaret på nettet. Et ansvar som så langt har blitt tatt som en selvfølge av alle seriøse mediehus og redaktører som publiserer på nettet.

– Redaktøransvaret er, i sin kjerne, et strafferettslig ansvar, med et eget kapittel i Straffeloven. Det henger sammen med om det er trykt skrift eller ikke. Om dette synet blir stående, at Internett og blogger ikke er trykt skrift, så forsvinner redaktøransvaret på nett, sier Bing til NRK.no.

Etterlyser fortgang
En endring i loven som trolig ville ha fanget opp Berges ytringer er allerede vedtatt, men har ikke trådt i kraft ennå.

Blogger og konsulent Bente Kalsnes etterlyser juridisk og teknologisk fortgang i en kronikk i Dagbladet.

Også jussprofessor Olav Torvund har kommentert saken på sin blogg.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse