Dette er etter alt å dømme en ekte iPhone 5.

Annonse


Dette er (nesten sikkert) iPhone 5

Så langt har iPhone 5 blitt vist fram glimtvis, i sine enkelte deler.

Ferdig satt sammen
Men nå hevder japanske iLab Factory at de kan vise fram en utgave som er ferdig satt sammen fra fabrikkens side.

De nye bildene gir angivelig et klart bilde av hvordan den nye, svarte utgaven av iPhone vil se ut når den etter alt å dømme kommer i butikkene i høst. De ferskeste ryktene sier at Apple vil presentere telefonen 12. september, og lansere den 21. september.

Mange detaljer
Nettstedet, som tilhører et stort reparasjons- og servicefirma i Japan, kan også vise en rekke detaljbilder av det de hevder er knapper og ikoner.

Annonse


De viser i tillegg angivelige, detaljerte bilder av innmaten, og viser ved hjelp av piler hvor de ulike funksjonene befinner seg.

Ekte eller ikke?
Om bildene er ekte, vites som vanlig ikke. Men kilden er troverdig, og bildene er i samsvar med det som tidligere er vist (men som heller ikke er bekreftet).

Reparasjonsfirmaet sier naturlig nok ikke hvordan de har skal ha fått tilgang til telefonen.

Men det er sannsynlig at Apple sender ut enkelte eksemplarer til autoriserte verksteder, slik at de skal være forberedt på feil, skader og reklamasjoner som kommer.