Hjernen er den mest avanserte «datamaskinen» vi kjenner. Nå kan den brukes på direkten...

Annonse


Skriver med hjernen

Forskere ved universitetet i Maastrich, Nederland har utviklet et system som gjør at du kan skrive på direkten, uten å bruke fingrene.

Systematisk læring
Det betyr at du bare ved å tenke på en bokstav kan få den opp på skjermen.

Ved hjelp av et spesielt læresystem der forsøkspersonene husker hver enkelt bokstav og henter den fram igjen fra minnet under skrivingen har forskerne greid å få en direkte forbindelse mellom hjerneaktivitet og tegn.

Begynte med koma
Det hele begynte med arbeidet til Adrian Owen ved Cambridge-universitetet i Storbriannia, slik det nylig ble beskrevet i tidsskriftet Nature.

Annonse


Bowen fant sammen med kolleger ved universitetet i Liège, Belgia ut at han via såkalt fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) kunne kommunisere med pasienter som lå i koma og få dem til å gjenkjenne og svare på «ja» og «nei»-spørsmål.

Nederlandsk gjennombrudd
Senere videreførte han dette arbeidet ved University of Western Ontario i London Canada. Nå kan hans arbeid også gi friske mennesker nye muligheter for kommunikasjon, takket være Bettina Sorger og hennes team i Maastrich.

– Arbeidet til Adrian Owen og hans kolleger fikk meg til å lure på om det til og med kunne bli mulig å bruke fMRI, mentale oppgaver og passende eksperimentelle tillempinger for å fritt kunne dekode tanker bokstav for bokstav. På denne måten kunne man tenke seg toveis kommunikasjon uten å involvere motorikk, sier Sorger til Science Daily.

Fjerner ekstra ledd
Hva dette rent praktisk kan brukes til? Ved å eliminere fingrene som et ekstra ledd mellom hjernen og datamaskinen kan man få til mye raskere kommunikasjon.

På sikt kan man tenke seg at folk allerede på skolen lærer seg systemer som gjør at vi kan kommunisere direkte via maskiner, akkurat som vi i dag lærer fremmede språk.

Mer effektiv kommunikasjon
Masstrich-forskernes gjennombrudd kan dermed bli begynnelsen på en utvikling der vi utveksler tanker og ideer på en mer efektiv måte enn i dag.

Vi snakker med andre ord ikke om tankelesing – bare en tettere forbindelse mellom hjerne og maskin.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse