«Småkakaeloven» er nå innført i Storbritannia. Snart må Norge følge etter.

Annonse


– Nei, det er ingen spøk

Det såkalte cookie-direktivet fra EU trådte i kraft for et år siden. Det store flertallet av EU-landene har imidlertid vegret seg, og det gikk så langt som til, at EU sentralt måtte true med sanksjoner.

Må spørre først
Men først i dag innfører Storbritannia loven. Fra før av har Danmark, Estland, Finland, Irland, Malta, Frankrike og Sverige innført den. Altså bare åtte av EUs til sammen 27 medlemsland.

Fra i dag av er det dermed forbudt i Storbritannia å ha såkalte informasjonskapsler liggende på sin nettside uten å spørre brukerne først.

Holder ikke å informere
Hittil har man fulgt prinsippet om at «den som tier samtykker». Fra nå av holder det ikke å bare informere brukeren om at han har slike små informasjonsinnsamlere liggende. Man må i tillegg innhente eksplisitt tillatelse fra hver enkelt bruker.

Dette betyr at de aller fleste britiske nettsider fra i dag av driver ulovlig. Og de har visstnok ikke tenkt å rette seg etter det de kaller «the stupid EU cookie law» (den teite cookie-loven fra EU).

Bare se på denne videoen:

Ingen straff
Det har seg nemlig slik at den britiske varianten av loven i utgangspunktet ikke inneholder noen form for sanksjonsmulighet. Dersom man bryter den, risikerer man med andre ord ikke straff.

Dette kan imidlertid komme til å endre seg dersom det skulle vise seg å bli et problem at nettsteder ikke retter seg etter bestemmelsene.

Helt stille fra Söta Bror
I våre naboland Danmark, Sverige og Finland har det blitt helt stille etter at direktivet fikk lovs form.

Det betyr enten at alle gir blaffen i loven, eller at det er en smal sak for nettstedene å innføre tekniske løsninger som oppfyller kravene.

Helt nødvendig
I Storbritannia som i Norge er uansett kommersielle nettsteder helt avhengige av å vite hvordan brukeren beveger seg på nettsiden.

Tellesystemene som forteller hvor mange som bruker et nettsted er avhengige av cookies. Det inkluderer også tyske Scores, som brukes av alle de nettstedene i Norge som er registrert på Gallup-listen.

Kan neppe vente
I Norge som i andre europeiske land har eiere av nettsteder vært kritiske til direktivet.

Men nå som både nabolandene og Storbritannia har innført reglene, vil det neppe være vanskelig å utsette det særlig mye lenger her i landet.

Kilder:
BBC
Ars Technica
Cookielaw.org
E24.no

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse