Pirate Bay-medgründer Fredrik Neij mener at Pirate Bay-dommen bryter menneskerettighetene.

Annonse


– Dømt for det andre har gjort

Fredrik Neij ble i 2009 sammen med Gottfrid Svartholm, Peter Sunde og Carl Lundström dømt til fengsel og erstatning i den såkalte Pirate Bay-saken.

Senket straff
Dommen fra Stockholms tingrett ble anket videre til hovretten året etter. Der ble straffen senket for samtlige, og Fredrik Neij endte opp med en reduksjon fra 12 til ti måneders fengsel. Erstatningsbeløpet ble derimot økt fra 30 til 46 millioner svenske kroner.

Saken ble deretter forsøkt anket til Høyesterett, men her ble anken avvist.

– Bryter med ytringsfrihet
Nå vil Fredrik Neij ta saken til videre til den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Dette skriver Fredrik Neijs advokat Jonas Nilsson i et debattinnlegg i den svenske avisen Dagens Nyheter.

– Brudd på ytringsfriheten
I begrunnelsen fra advokaten heter det at dommen bryter med retten til å ytre seg fritt. Men det viktigste er likevel at Neij etter Nilssons mening ble dømt for noe andre har gjort.

– Vi ønsker å få prøvd ytterligere om det virkelig var riktig å dømme Fredrik Neij som ansvarlig for det andre har brukt Pirate Bay til, skriver advokaten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse