Dette brevet er sendt ut av en føderla domstol i California.

Annonse


Kjøpt iPod i USA mellom 2006 og 2009?

Dersom du kjøpe en iPod i USA mellom 12. september 2006 og 31. mars 2009 kan ha fått et hyggelig brev fra en domstol i USA.

Gjelder ikke nordmenn
Men dess verre. Uansett om det aldri så mye står at du kan ha krav på erstatning, kan du ikke vente deg noen hyggelig overraskelse fra nettbanken din.

Innholdet i brevet gjelder nemlig bare iPod-kjøpere som er bosatt i USA.

Massesøksmål gir massemail
Årsaken til brevet er at selskapet RealNetworks (noen som husker det?) har gått til såkalt massesøksmål mot Apple.

Og som navnet tilsier, trenger de støtte fra massene.

Sender til alle
Derfor sender dommeren James Ware ved den føderale domstolen i nord-California i disse dager ut e-post til alle som er registrert som kjøpere av iPod hos Apple Store eller andre butikker med tilknytning til Apple i dette tidsrommet.

Brevet er også sendt til nordmenn, selv om det uttrykkelig står at bare amerikanere har krav på erstatning. Årsaken er trolig at dersom du har kjøpt en iPod i USA, har du havnet i Apples amerikanske register. Det er dette domstolen baserer seg på.

Kan melde deg på
Brevet inneholder en oppsummering av søksmålet. He påpekes det at det mellom de to datoene ikke var mulig å spille kjøpte låter fra andre kilder enn Apple i iTunes og på iPod.

Om du ikke melder deg, blir du automatisk innlemmet i søksmålet (dersom du altså er amerikaner, eller er bosatt i USA). Om du skulle ha innsigelser, må du ta kontakt med domstolen.

På siden er det også mulig å melde seg dersom du ikke har fått brevet, men likevel har kjøpt iPod i det aktuelle tidsrommet.

Helt annerledes i dag
Dette med avspilling av «fremmede» låter i iTunes er som kjent endret i dag, siden de fleste andre enn iTunes (som sverger til ubeskyttet AAC) nå selger ubeskyttet MP3.

Og disse filene kan som kjent spilles både i iTunes og de fleste andre steder.

Lenker til nettside
I brevet, som vi har fått videresendt fra en av lesere som har fått det, ligger det en henvisning til nettsiden ipodlawsuit.com.

Her ligger det detaljer om hvilke modeller det gjelder og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for at du eventuelt skal få erstatning.

Holder til en Shuffle…
Om RealNetworks skulle vinne søksmålet, kan du i midlertid ikke forvente å bli rik selv om du skulle ha amerikansk pass og bostedsadresse. Summene som blir uttalt ved slike massesøksmål er vanligvis ubetydelige, regnet pr. hode.

Men det kan jo tenkes at pengene rekker til en ny iPod Shuffle…

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse