Amerikanerne puster lettet ut. iPad kan fortsatt selges i California...

Annonse


Avviser iPad-søksmål

Det kinesiske selskapet Proview har som kjent gått til søksmål mot Apple.

Mener de eier navnet
Årsaken er at de mener at de fortsatt eier navnet «iPad», selv etter at de inngikk forlik med Apple om akkurat dette i 2006.

Forhandlingene skjedde i Hong Kong, og Apple mener de har full grunn til å tro at de nå virkelig eier merkevaren som på mange måter har blitt synonymt med nettbrett.

Ville stoppe alt
Søksmålet gjaldt i første omgang Kina, der de klarte å få til et midlertidig salgsforbud av iPad i enkelte regioner.

Senere har de prøvd å stanse all eksport av iPad fra Kina, noe som ville ha stoppet alt salg i hele verden siden iPad produseres der.

Dette har de ikke lykkes med.

Avvist i California
Proview har også utvidet søksmålet til USA, der de krever samme type salgsforbud som i USA.

Dette søksmålet er nå avvist, ifølge Reuters.

Dommer Mark Pierce ved California Superior Court er glassklar på at Proview ikke har en sak.

Pierce henviser til forliket i Hong Kong, og kaster dermed saken ut av rettssystemet.

Flere har lykkes
Mange mener at Proview, som er et lite selskap uten salgbare produkter å vise til, bruker rettsapparatet som en slags forretningsmodell.

Flere selskaper, blant dem Nokia, har likevel lykkes med patentsøksmål mot Apple.

Apple ligger som kjent i konflikt med Samsung om påståtte likheter mellom iPad og Galaxy Tab. Her er det imidlertid søksmål fra begge sider.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse