iphone4-sim_skuff

Annonse


Med eller uten skuff?

Denne uka avgjør ETSI (European Telecommunications Standards Institute) hva slags SIM-kort vi får i våre telefoner i fremtiden.

Vil ha åpen kortstandard
I forkant har debatten gått høyt, med Nokia/Motorola/Blackberry på den ene siden og Apple på den andre.

Nå kaster Apple en ny brannfakkel. De vil nemlig gjøre sin variant gratis og åpen – slik at alle de andre ikke lenger kan si nei.

– Forsøk på å forringe verdi
Dette liker Nokia svært dårlig, for å si det forsiktig. De mener at Apples forsøker å kjøpe seg støtte ved å tilby et betalingsfritt format.

Annonse


– Vi kan ikke se at Apple har noen intellektuelle rettigheter som er relevante for deres nano-SIM forslag. I lys av dette ser Apples forslag om royalty-fri lisens ut til å være lite annet enn et forsøk på å forringe verdien av andres intellektuelle eiendom, heter det i en e-post som IDG/Computerworld har mottatt fra Nokia.

Skuff eller ikke skuff?
Nokia har tidligere hevdet at Apple-kortet ikke oppfyller ETSIs forhåndskrav, og at det rett og slett kan sette seg fast. De frykter også at Apples må ligge i en skuff, slik SIM-kortene gjør i dagens utgaver av iPhone.

Nokia ønsker at kortet ligger inne i telefonen, uten ytre hylster. Dette fordi de vil åpne for andre typer design enn det Apple går for, for eksempel med SIM-kortet bak batteriet.

Teleselskapene støtter Apple
Men nå – i debattens siste innspurt – dreier det seg altså plutselig om to ulike lisensmodeller. Mens Nokia og deres partnere mener SIM-standarden fortsatt skal være lisensbelagt mot betaling, ønsker Apple å gjøre den helt åpen.

Eller rettere sagt med en åpen lisens som ikke innebærer såkalte royalties (betaling for rettigheter).

Åpent utfall
Det er som kjent teleoperatørene som leverer SIM-kortene til kundene sine, ikke mobilprodusentene. Og et flertall av dem har på forhånd sagt at de støtter Apple.

Utfallet av ETSI-drøftingene er likevel helt åpent. Både den ene og den andre varianten kan fortsatt vinne fram. Men det kan også tenkes at instituttet forkaster begge.

Kilde:
The Verge

Annonse