kommentar ITavisen_To#3D702

Annonse


Skandaler i kø

De siste dagene har vanlige nordmenn i en blanding av raseri og forundring sett hvordan Norges gigantiske skattesystem Altinn både får hikke når mange vil inn (og det vil de gjerne når skatten endelig er klar) og til alt overmål eksponerer ligningen til stakkars Kenneth for all verden.

Kom rett inn
Og ikke nok med det. Tirsdag kveld kom ifølge Haugesunds Avis en uføretrygdet mann på Karmøy rett inn på sin NAV-konto via den offentlige fellesportalen Norge.no uten å bli bedt om verken brukernavn eller passord.

Mannen fant også en detaljert og høyst konfidensiell søknad fra en fremmed kvinne og hennes mann.

Frykt for DLD
Alt snakk om personvern og personlig, digital sikkerhet faller dermed dødt til jorden.

Annonse




Datalagringsdirektivet (DLD) skulle opprinnelig ha trådt i kraft om 10 dager, men er nå utsatt for andre gang. Men når det kommer – hvordan skal vi kunne stole på at de opplysningene som registreres om oss ikke havner på avveie?

Skandale-mønster
Skandalene synes å være en del av et mønster. Både på kommunalt og statlig plan er historien full av grove budsjettoverskridelser, systemer som ikke fungerer og ikke-eksisterende brukervennlighet.

Det er nok å nevne tre eksempler: Tress 90 (Rikstrygdeverket), Golf (Forsvaret) og Flexus (Ruter/Oslo Sporveier).

Neppe blitt bedre
Ifølge en undersøkelse Simula Research Laboratory gjorde i 2004 sprekker norske, offentlige IT-prosjekter med hele seks milliarder kroner hvert år. Det er ingen grunn til å tro at dette har bedret seg nevneverdig på de siste åtte årene.

Vi sitter fortsatt igjen med produkter som ikke fungerer, og til og med går på sikkerheten og personvernet løs.

«Ville ha det slik»
«De ville jo ha det slik,» kan IT-selskapene som leverte løsningene unnskylde seg med. For de har jo bare gjort som kunden sa. Og så foreslo de en bedre løsning, men da var pengene brukt opp…

Problemet er ikke primært IT-selskapene eller teknologien. Og kanskje heller ikke politikerne. De har jo bare erkjent at systemer må kunne snakke sammen, og at ikke hver enkelt offentlig IT-småkonge kan få viljen sin.

Alt skal henge sammen med alt
Dermed lager man i stedet store, nærmest altomfattende systemer som nær sagt skal ivareta alle offentlige behov og som skal snakke sammen alle veier.

Det er skummelt med slike store lass. Små tuer kan lett velte dem.

Fjern drøm
Skillene mellom politisk agenda, teknisk kompetanse og markedskunnskap er flytende. Dermed er det ikke så overraskende at ingen nå kan si hvor feilen ligger, og hva de skal foreta seg for å få rettet den opp og unngå at det samme skjer igjen.

En IT-politikk der brukernes behov og skattepenger blir ivaretatt på en forsvarlig måte synes i dag bare som en fjern drøm.

Tore Neset er ITavisens redaktør.

Les også IT-suksess kan ikke vedtas (Digi.no)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse