ba

Annonse


Ja til passasjerdata

Om du flyr via London, vil du i framtida måtte finne deg i at data om deg havner hos amerikanske myndigheter.

Omstridt registrering
Storbritannia har nå i likhet med resten av EU takket nå ja til å bli med på amerikanernes omfattende registrerings- og overvåkingssystem når det gjelder flypassasjerer (PNR – Passenger Name Record) .

Systemet er sterkt omstridt, og EU-domstolen annulerte så tidlig som i 2006 avtalen under henvisning til at den stred mot EUs personvernreglement.

Norge må ikke være med
Det politiske presset innen EU-systemet førte imidlertid til at avtalen mellom USA og EU ble undertegnet året etter.

Norge har som EØS-land ingen plikt til å følge EU her, men vil ifølge NOU 2012: 2 søke om tilslutning.

Prøver å få med alle
I tillegg prøver USA stadig å få til avtaler med hvert enkelt land, noe EU slett ikke liker.

Ett av disse landene er Storbritannia, som nå altså har i stedet valgt å godta EUs avtale med USA.

Dette skal de vite om deg
Her er listen over data som registrert:

Passasjerens navn
Passnummer med utløpsdato
Fødselsdato og -sted
Kjønn
Står på liste over mulige terrorister (ja/nei)
Kontaktinformasjon for reiseselskap/flyselskap
Betalingsdata (kredittkort etc.)
Adresse og telefonnummer til bestemmelsessted (hotell, private venner etc.)
Alder og antall barn og eldre som er med på reisen
Bonuspoeng
Spesielle behov (rullestorbruker, medisinsk begrunnede matønsker etc.)
Andre merknader fra flyselskapets side (påfallende oppførsel, alkoholinntak etc.)

USA-regler på USA-reiser
Selv om Norge ikke er fullt med i avtalen ennå, registreres de fleste av disse opplysninger når man skal fly til USA.

På flyturer til amerikanske bestemmelsessteder er det amerikanske regler som gjelder.

Gjelder også nordmenn
Avtalen som britene nå har underskrevet gjelder samtlige flyturer til og fra London og andre britiske flyplasser. Dette vil med andre ord også gjelde nordmenn som flyr via Storbritannia.

Med andre ord blir det svært vanskelig å forestille seg at Norge og norske passasjerer kan reservere seg mot registreringen.

Sovende liste
Opplysningene kan bare hentes fram når det er reell mistanke om terror eller annen alvorlig kriminalitet.

Etter fem år gjøres listen om til «sovende data». Det vil si mat man ikke lenger kan koble navn til opplysningene uten spesiell tillatelse.

10 eller 15 år?
Etter ti år skal alle data slettet for godt, i henhold til EU-avtalen.

USA praktiserer imidlertid en 15-årsgrense. I praksis vil det ære denne som gjelder for passasjerer til USA, selv om den er i strid med EU-avtalen.

Kilde:
The Guardian

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse