President Obamas Google+-konto har blitt et livlig forum for kinesere som vil ha mer Internett-frihet og mindre sensur.

Annonse


Hva skal Kina gjøre nå?

Kinesiske myndigheter er vanligvis raskt ute med å blokkere nettsteder der det skrives om emner som de ikke liker.

Et lite problem…
Landet har trolig verdens mest avanserte system for blokkering og overvåking, og klarer å holde millioner av kinesere uvitende om hva som egentlig skjer i deres hjemland.

Nå har de imidlertid fått et problem.

For på Barack Obamas Google+-konto flommer det nå over med politiske meldinger på kinesisk.

– Gjør motstand!
Mer åpenhet og mindre sensur er oppfatninger som går igjen. Og flere tar til orde for å åpne det som har blitt hetende The Great Firewall of China – Den store kinesiske brannmur (en «brannmur» betyr på IT-språket maskinvare og / eller programvare som beskytter datanett mot uønsket kommunikasjon.

Gjør motstand mot sensuren! Gjør motstand mot Den Store Kinesiske Brannmur! heter det i en av meldingene.

Andre er mindre direkte, og tar til orde for modernisering og innovasjon. Underforstått at dette hindres av den repressive politikken.

Hull i muren
Google+ er i utgangspunktet sperret for kinesere i fastlands-Kina. Men det er klart at flere av innleggene kommer herfra, på tross av forbudet.

Google sier selv at de ikke har gjort noen endringer som skulle tilsi at kinesere innfor sperringen skulle kunne komme inn på siden.

– Kan du luke ut det verste?
Aktiviteten toppet seg i løpet av forrige uke, og har gått noe ned i løpet av dagen i dag. Muligens viser dette at hullet er tettet eller i hvert fall gjort mindre.

Likevel viser meldingene at det er umulig for kinesiske myndigheter å lukke døra helt. Og de kan jo verken be Obama sensurere sin egen konto eller sperre den…

Kilde:
Reuters.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse