Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Det svenske flagget vaier over stadig flere internasjonale IT-suksesser. Hva er det de har som ikke vi har?

De kan da vel ikke mene DETTE?

Vær glad du ikke er svensk fildeler.

De fleste vet at svenskene har langt strengere antipirat-lover enn Norge. Det er nok å nevne IPRED-loven (også kalt fildelingsloven).

– Alvorlig mangel
Denne loven åpner for at rettighetshavere og politi via domstolen kan be bredbåndsleverandører utlever navn på de som bruker IP-adresser som er observert i forbindelse med opp- eller nedlasting av piratvare.

Det er imidlertid én hake ved loven, sett med plate- og filmbransjens øyne: For å kunne pålegge bredbåndsleverandørene å utlevere opplysningene, må det foreligge mistanke om en forbrytelse som straffes med mer enn bøter.

Skaper hodebry
Dette har gitt både private saksøkere og politi hodebry i flere rettssaker. Sist i saken mot en fildeler som skal ha lastet ned 60 filmer.

Heller ikke dette var nok til å åpne for bevisopptak via tiltaltes IP-adresse.

Vil fjerne straffekrav
Den svenske regjeringen vurderer derfor å åpne for at man ikke behøver å gjøre noen vurdering av potensielt straffenivå for å få ut navn på fildelere.

Det betyr i praksis at ulovlig nedlasting av bare én eneste film kan føre til at du sitter i saksa.

Håper på lovendring
Forslaget er ute i form av en riksdagsproposisjon (tilsvarende en norsk stortingsproposisjon). Altså et forslag fra regjeringen som nasjonalforsamlingen skal ta stilling til.

Både underholdnings/kulturbransjen og deres advokater, politi og påtalemyndighet håper nå at proposisjonen vil munne ut i en lovendring som blir vedtatt i Riksdagen.

Glad advokat
– Jeg behøver ikke lenger gjøre en forhåndsvurdering av straffenivået for den forbrytelsen jeg etterforsker. Om jeg har en IP-adresse, kan jeg be om å få opplysninger om hvem som er abonnent – uansett hvor alvorlig forbrytelsen er, sier advokat Henrik Rasmusson til Svenska Dagbladet.

Rasmusson er spesialist på opphavsrett, og har vært aktor flere saker mot fildelere og pirater i Sverige.