Det svenske flagget vaier over stadig flere internasjonale IT-suksesser. Hva er det de har som ikke vi har?

Annonse


De kan da vel ikke mene DETTE?

De fleste vet at svenskene har langt strengere antipirat-lover enn Norge. Det er nok å nevne IPRED-loven (også kalt fildelingsloven).

– Alvorlig mangel
Denne loven åpner for at rettighetshavere og politi via domstolen kan be bredbåndsleverandører utlever navn på de som bruker IP-adresser som er observert i forbindelse med opp- eller nedlasting av piratvare.

Det er imidlertid én hake ved loven, sett med plate- og filmbransjens øyne: For å kunne pålegge bredbåndsleverandørene å utlevere opplysningene, må det foreligge mistanke om en forbrytelse som straffes med mer enn bøter.

Skaper hodebry
Dette har gitt både private saksøkere og politi hodebry i flere rettssaker. Sist i saken mot en fildeler som skal ha lastet ned 60 filmer.

Heller ikke dette var nok til å åpne for bevisopptak via tiltaltes IP-adresse.

Vil fjerne straffekrav
Den svenske regjeringen vurderer derfor å åpne for at man ikke behøver å gjøre noen vurdering av potensielt straffenivå for å få ut navn på fildelere.

Det betyr i praksis at ulovlig nedlasting av bare én eneste film kan føre til at du sitter i saksa.

Håper på lovendring
Forslaget er ute i form av en riksdagsproposisjon (tilsvarende en norsk stortingsproposisjon). Altså et forslag fra regjeringen som nasjonalforsamlingen skal ta stilling til.

Både underholdnings/kulturbransjen og deres advokater, politi og påtalemyndighet håper nå at proposisjonen vil munne ut i en lovendring som blir vedtatt i Riksdagen.

Glad advokat
– Jeg behøver ikke lenger gjøre en forhåndsvurdering av straffenivået for den forbrytelsen jeg etterforsker. Om jeg har en IP-adresse, kan jeg be om å få opplysninger om hvem som er abonnent – uansett hvor alvorlig forbrytelsen er, sier advokat Henrik Rasmusson til Svenska Dagbladet.

Rasmusson er spesialist på opphavsrett, og har vært aktor flere saker mot fildelere og pirater i Sverige.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse