Personer i denne kategorien er på frammarsj på Google+.

Annonse


Se – en kvinne!

Vi kan i dag med store glede melde at en kvinne som ikke en gang er ingeniør er observert på Google+!

Fra 26 til 33 prosent
De som har gjort denne skjellsettende oppdagelsen er selskapet Website Monitoring, som lever av å overvåke våre nettvaner, statistisk sett.

Ifølge selskapet er nå kvinneandelen på Googles nettsamfunn 33 prosent. Det er en formidabel økning siden starten i fjor sommer. I fjor var kvinneandelen et sted mellom 13 og 26 prosent, alt etter hvem du spurte.

Flest studenter
Også ryktet om IT-nerder og folk (av begge kjønn) med fullført realfagstudium er grunnløst. Ifølge Website Monitoring er det nå studentene som dominerer.

Folk under utdanning utgjør hele 20 prosent. Den nest største yrkesgruppa, utviklere og programvarefolk, utgjør under tre prosent.

Aktive indere
Nest etter opphavslandet USA er det inderne som er mest aktive på Google+. Mens amerikanerne utgjør 31 prosent av brukermassen, er 14 prosent fra India.

En åttendedel av Facebook
Totalt har nå Google+ 100 millioner brukere. Til sammenligning har Facebook 845 millioner, mens Twitter har 300 millioner.

Tidligere hadde Google+ en nokså absurd aldersgrense på 18 år. I slutten av forrige måned åpnet de opp for 13-åringene, og er dermed på linje med Facebook. Hvor mye dette påvirker veksten, er det for tidlig å si noe om.

Kilde:
Mashable.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse