Mark Zuckerberg kan glede seg over utrolige tall.

Annonse


Slutt på tvangsinnmelding

Har du opplevd å bli ufrivillig medlem av en Facebook-gruppe som du verken kjenner til eller støtter?

Nazi mot sin vilje
Danske Michael Hertig hadde sett seg lei på at dette skjer.

– Om jeg har venner, kan jeg opprette en gruppe for dem. Men jeg kan også lage en såkalt hat-gruppe og tvangsinnmelde alle som medlemmer. Så hvis de selv ikke oppdager det, kan de i lang tid være medlem av for eksempel en nazistisk støttegruppe, sier Hertig til B.dk.

Klaget inn saken
Hertig fant en slik praksis i strid med europeisk lov, og klaget inn saken til danske personvernmyndigheter.

Så gikk det et helt år, uten at han hørte noe.

Irland tok saken
Men nå viser det seg at irske myndigheter har tatt opp saken med Facebook og fått dem til å endre praksis. De hadde lagt klagen fra dansken til grunn.

Datatilsynet i Irland er det organet som er utpekt av EU til å gå Facebook i sømmene.

– Det vil nå¨ikke lenger være mulig for en bruker å bli innmeldt som medlem av en gruppe uten at brukeren selv gir tillatelse til dette, heter det i svaret fra Facebook.

Vil følge opp
Det irske datatilsynet er fornøyd med svaret, og lover at de skal sørge for at Facedbook virkelig gjør som de sier.

Dermed ser det dårlig ut for Facebook-grupper med alle mulige rare formål og unaturlig mange medlemmer…

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse