Sonys TV-skjermer kommer nå til å bli laget fullt og helt av Samsung.

Annonse


Samsung alt samma

Det er en kjent sak at Samsung og Sony har felles produksjon av LCD- og LED-skjermer.

Eide halvparten
Hittil har Sony eid 50 prosent av aksjene i selskapet S-LCD, som produserer TV-skermer både for Sony og Samsung.

Eierskapet har likevel vært organisert slik at Samsung har hatt en dobbeltstemme, i form av en aksje mer. Mens Sony har en aksje mindre.

Samsung styrer
Nå vil Samsung bestemme helt og fullt. Derfor kjøper de ut Sony, melder BBC.

Sony kommer fortsatt til å produsere sine skjermer hos S-LCD, men heretter blir det altså Samsung som både styrer selskapet og høster profitten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse