Sensation og Sensation XE får Ice Cream Sandwich først.

Annonse


Har HTC allerede klart å lure Apple?

Tirsdag denne uken ble det kjent at Apple har fått medhold i en patentklage mot Taiwanske HTC.

Importforbud fra neste år

Klagen fikk medhold av amerikanske ITC noe som betyr at HTC får importforbud på en rekke Android-mobiler fra april neste år, men kun i Statene.

Allerede når dommen ble kjent påstod HTC i en pressemelding at de enkelt kunne lure seg rundt forbudet. Og nå sier selskapet at de nødvendige endringene i Android-programvaren allerede er gjort.

Poengløst vedtak?

Patentet ITC mener HTC har brutt er svært generelt og later ikke til kun å være et enkel brukergrensesnitt-element, men patent-systemet er på ingen måte konstruert for dagens avanserte digitale verden, så det er ikke godt å si.

Annonse


Ifølge HTCs «Chief Executive Officer» Peter Chou, er den berørte funksjonen faktisk ganske sjeldent brukt. Det er snakk om Apples «Data Detector»-patent som gjør det mulig for en telefon å automatisk gjøre informasjon som e-post og telefonnummer om til en klikkbar lenke (en funksjon man skulle tro var ganske hyppig brukt).

Chou presiserte at selskapet vil fortsette å samarbeide med Google for å «beskytte seg selv».

Vi venter spent på fortsettelsen.

Kilde:
Bloomberg

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse