fiberspeed

Annonse


Krangler du med nettleverandøren?

Etter onsdagens kommentar vedrørende nettfart er det uten tvil mange som ikke får den farten de trodde de skulle få. Dårlig kundeservice og nettleverandører som ikke leverer den hastigheten de selger er det mange som er frustrerte over. Hvilke rettigheter har du som forbruker?

Canal Digital ikke tilsluttet avtale

Petter Ravne Bugten er fagdirektør i Forbrukerombudet og tok seg tid til å svare ITavisen.no vedrørende problemene mange har med nettleverandørene.

«For å ta dette med kundeservice først. I 2007 ble det innført “God skikk”-regler for kundeservice i samarbeid med ekombransjen.

Som du ser av denne nettmeldingen hos Forbrukerombudet, er ikke Canal Digital av de aktørene som har sluttet seg til (selv om det kanskje burde være en viss automatikk i det når Telenor har sluttet seg til).

Annonse


Likevel mener jeg at dette må kunne anses som en bransjestandard innenfor ekombransjen, og CD bør derfor gi deg og andre bedre kundeservice enn det du har opplevd.»

Får du ikke det du betaler for?

«Samtidig har du også rett til å klage til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon, www.brukerklagenemnda.no, hvis du ikke kommer til enighet med ekomselskapet ditt.»

Når det gjelder overføringskapasitet, så var det et sentralt tema under våre forhandlinger med bransjen om bransjenorm for internettaksess som hele bransjen skal følge. Se bl.a. Forbrukerombudet

Ravne Bugten presiserer: «Se spesielt punkt 3.2.4 om hastighet»:

«Opplysninger om hastighet som er angitt i markedsføringen skal være informative og veiledende for forbrukeren.

Hastighet som er angitt i markedsføringen skal gjenspeile den representative nettohastigheten forbrukeren reelt sett kan forvente å få i normal bruksperiode, fra kl 07.00 til kl 01.00. Tilbyderen bør i tillegg informere om hvilke forhold som vil kunne påvirke hastigheten, herunder bruk av trådløst nettverk, virus eller andre forhold ved forbrukerens utstyr.»

Verdt å vite

Dette er også verdt å vite om det skulle skjære seg mellom deg og din nettleverandør:

«Forbrukeren skal få tydelige opplysninger ved avtaleinngåelsen om hvilke netto opp- og nedlastningshastigheter han eller hun vil få. Forbruker skal også få opplysninger ved avtaleinngåelsen om hvilke faktorer som kan påvirke hastigheten.»

«Tanken er at tilbyderen skal markedsføre en overføringskapasitet som de kan levere, jf. punkt 3.2.4, også kan de eventuelt justere dette noe i forbindelse med avtaleinngåelsen hvis det er lokale forhold som spiller inn.

Dette er altså rammeverket som ligger til grunn for hvordan tilbyderne skal opplyse om overføringskapasitet. Om du som forbruker ikke får det som er avtalt, har du visse rettigheter jf. punkt 6.9 i bransjenormen. Se spesielt punkt 6.9.3», forklarer Ravne Bugten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse