iBooks til iOS.

Annonse


EU undersøker Apple for mulig prisfiksing

Europa-kommisjonen undersøker nå om Apple kan ha vært delaktig i prisfiksing.

Svært alvorlig sak

Det er en alvorlig tiltalte og om kommisjonen finner at Apple har medvirket og om påstandene viser seg å være korrekte er det svært dårlig reklame.

EU har altså åpnet en formel antitrust-sak mot noen av de største forlagene i verden

De store undersøkes – Apple delaktig?

Dette inkluderer Hachette Libre, Harper Collins, Simon & Schuster, Penguin og den tyske eieren av Macmillan. Den formelle undersøkelsen startet etter flere ikke-annonsert inspeksjoner i mars i år.

Annonse


Klagen går på at de skal ha samarbeidet om priser for sammen å drive ut sine felles konkurrenter av markedet, muligens også ved hjelp fra Apple som har sin egen bok-app: iBooks.

Kilde:
TechCrunch

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse