Barn begynner tidligst med nett i Sør-Europa.

Annonse


– 11-åringer er digitalt voksne

Allerede i barnehagealder begynner barna med spill og nett. Og i en alder av 11 år er de fullvoksne, digitalt sett.

Fra 10 til 12
Det viser en ny undersøkelse foretatt av sikkerhetselskapet AVG.

Ifølge undersøkelsen er barn helt ned i 10-årsalderen fullt inneforstått med både sosiale nettverk som Twitter og Facebook og andre nettbasert tjenester, både via PC og mobil.

Alderen for det undersøkelsen kaller digital modenhet varierer mellom 10 og 12 år.

Annonse


Tyskerne sent ute
I USA, Storbritannia, Canada og Frankrike, Australia og New Zealand er den 11 år, mens spanske og italienske barn er fullt utvokste digitalt i 10-årsalderen.

Tyske barn er derimot litt senere utviklet. Her er alderen 12 år.

Norge er ikke nevnt i undersøkelsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse