Kjøpte du en slik helt tilbake i 2005 eller 2006 kan du få ny av Apple.

Annonse


Apple: – iPod Nano en sikkerhetsrisiko

Kjøpte du en iPod Nano første generasjon i perioden september 2005 til desember 2006?

– Kan bli for varm

Da har du rett på et erstatningsprodukt fra Apple. For ifølge Apples norske nettsider er det satt igang et utskiftingsprogram som gjelder første generasjon iPod Nano.

«Apple har funnet ut at batteriet i iPod nano (1. generasjon) i svært sjeldne tilfeller kan bli overopphetet og utgjøre en sikkerhetsrisiko», skriver Apple.

Dette gjør du

«Apple anbefaler at du slutter å bruke iPod nano (1. generasjon) og følger prosedyren som er beskrevet nedenfor for å bestille en erstatningsenhet, omkostningsfritt.

Annonse


Merk: Dette batteriproblemet gjelder bare iPod nano (1. generasjon) og berører ingen andre iPod-enheter», heter det videre.

Ifølge 9to5.com-kommentarfeltet erstattes din gamle iPod Nano med det samme produktet med like mye minne, men selvsagt med nytt batteri.

For å starte utskiftningsprosessenbesøker du denne nettsiden og oppgir serienummeret på din iPod.

Kilde:
Apple

Apple ber norske kunder om ikke å bruke første generasjon iPod Nano grunnet overopphetingsfare.
(Ill.: Apple)

Annonse