Politioffiserer i California får ikke lenger lov til å undersøke mobiltelefoner de beslaglegger.

Annonse


Forbud mot å sjekke mobiltelefoner

En ny lov som krever rettskjennelse før politiet får lov til å sjekke mobiltelefonen eller PC-en til en mistenkt skaper nå bølger i California.

– Truer sikkerheten
Loven, som har passertt delstyatsforsamlingen og nå bare skal underskrives av senator Jerry Brown, vil i følge California-politiet forvanske etterforskning av alvorlig kriminalitet og til og med kan true politioffiserers sikkerhet.

Politikerne som har fremmet lovforslaget sier på sin side at det ikke er grunn til å anta at en mobiltelefon som allerede er i politiets varetekt vil true noens sikkerhet. Og at det i saker der det haster med å innhente bevis vil være fort gjort å få tillatelse til å sjekke innholdet.

Gjelder alle typer utstyr
I tillegg til mobiltelefoner gjelder den nye loven også bærbare PC-er, nettbrett, spillkonsoller, bærbare harddisker, digitale kameraer og stort sett alt mulig annen elektronikk mistenkte bærer på seg.

Annonse


I Norge er det straffeprosessloven som gjelder i tilfeller der politiet ønsker å ta beslag i digitalt utstyr.

Kilde:
CNN.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse