Dette skiltet brukte musikkbransjen den gangen kassetter var problemet. Nå ser det endelig ut til å bli lov å kopiere ting du har kjøpt, til eget bruk.

Annonse


Nå kan det bli lov å kopiere

I Storbritannia er det totalforbudt å kopiere. Dette blir det nå en endring på

Nærmest totalforbud
Forbudet dekker både film, musikk, spill og programvare. Spesifikt gjelder forbudet overføring fra «ett digitalt medium til et annet». Det vil si at alle former for backup, forutsatt at du ikke eier materialet selv.

Både kopiering til eget bruk og kopier du tar for andre er forbudt.

Gikk ut over forskningen
Mange har klaget over det sett med utenlandske øyne noe underlige forbudet. Men det som gjorde utslaget, var klagingen fra forkningsmiljøene. Forskerne kunne rett og slett ikke kopiere rapporter og dokumenter dersom de selv ikke var opphavsmannen. Skulle de gjøre det lovlig, måtte de gå gjennom den omstendelige prosessen å innhente offisiell tillatelse først.

Annonse


Dette la en demper på forkningsaktiviteten i landet, hevdet de. Og det kunne selvsagt ikke den sittende britiske regjeringen leve med.

Regjeringen valgte derfor å sette ned den såkalte Hargreaves-kommisjonen. Denne skulle utrede hvordan man kan tilpasse lovgivningen til en moderne, digital virkelighet.

Strengt regime
Det har helt siden 1980-tallet eksistert et generelt kopiforbud i Storbritannia, analogt som digitalt. Sammen med Danmark har de vært de strengeste på området innen EU.

Men selv om det har vært flere saker mot folk som har skodd seg på piratvirksomhet, kan ikke det britiske rettsvesenet skilte med en eneste dom mot en privatperson som har tatt kopier til eget bruk.

Ble enda strengere
Samtidig har det ikke vært noen bevegelse i liberal retning. For senest i vår ble det vedtatt en innskjerping av loven på tampen av den forrige Labour-regjeringens tid, gjennom The Digital Economy Act.

Her opprettholdes det absolutte kopiforbudet, samtidig som man åpner både for overvåking av fildelere, avsløring av IP-adresser og ikke minst blokkering av nettsider som peker videre til piratmateriale.

– Mange blir overrasket
Nå ser det ut til at det er politisk vilje til å endre kopibestemmelsen. For som den britiske finansministeren Vince Cable uttrykker det:

– Millioner av mennesker driver med privat kopiering. Mange blir overrasket over at dette er ulovlig i vårt land.

Kilder:
PC Pro UK
Financial Times

Annonse