Dette USA-kartet viser HTC-telefoner som Microsoft har kartlagt i USA gjennom sin konkurrent til Google Street View, Streetside. (Ilustrasjon: Declan McCullagh/CNET)

Annonse


Microsoft vet hvor du er

Microsoft har kartlagt milioner av bærbare PC-er, mobiltelefoner og andre trådløse apparater verden over i lengre tid.

Mye verre enn Google
Dette kan nettstedet Cnet News.com i dag avsløre.

Ifølge nettstedet, som eies av mediekonglomeratet CBS er en av de største og kanskje den viktigste publikasjonen innen IT i USA, foregår kartleggingen i et helt annet omfang og med mye større implikasjoner for personvernet enn det Google fikk tyn for i fjor sommer.

Fikk tyn i Norge
Google registrerte en mengde infomasjon om private Wifi-nett. I følge dem selv var dette en utilsiktet bivirkning av arbeidet med å kartlegge hver avkrok i verden for Google Street View. Denne kartleggingen foregikk også i Norge, noe Datatilsynet reagerte sterkt på.

Annonse


Allerede i april i år ble det kjent at Microsoft drev og samlet in n data til sin egen variant av Street View, Streetside.

Beholder MAC-adresse
Men i motsetning til Google – som klok av skade og etter skandalen i fjor er ytterst forsiktige med hva de registrerer og tar vare på – har ikke Microsoft foretatt seg noe som helst for å hindre at de sanker inn privat informasjon, hevder CNet.

Begge er bruker trådløse nett for å navigere der det ikke finnes gode GPS-data. Forskjellen er imidlertid at Microsoft beholder de såkalte MAC-adressene (Media Access Control address), mens Google sletter dem.

Kan overvåke ambassadetrafikk
Etter en sjekk som CNet foretok viste det seg for eksempel at Montenegros amabassade i Washington DC var registrert i Streetside-databasen, mens den var utelatt i Street Views data.

Det betyr at Microsoft teoretisk kan skaffe seg oversikt over alle som er eller har vært på ambassaden så lenge de benytter trådløst utstyr som bruker ambassadens WiFi-nett.

Android-telefon i registeret
Samtidig fant de en HTC Android-telefon med med adressen 02:1A:11:F2:12:FF, noe som tyder på at også telefoners adresser blir fanget opp. Cnet har spurt Microsoft om dette, men så langt har de ikke fått svar.

Saken har vakt betydelig oppsikt i USA, og vil ventelig få et etterspill også i Europa.

Les også digi.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse