Google har fått en fin start på Google+, men vil de fortsette å øke i samme tempo? Det er det store spørsmålet. Facebook har nå 750 millioner aktive brukere, men øker langt fra like eksplosivt som tidligere.

Annonse


Er du anonym på Google+ blir du slettet

Google Profiles er personadministrasjonen til Google+. Fra 31. juli kreves det litt mer åpenhet fra brukerne.

For å øke populariteten

Google mener det er nødvendig, og et minimum for at tjenesten skal bli best mulig, at alle deler sitt fulle navn og kjønn med resten av nettet.

Greia er at du er nødt til å ha fullt navn og kjønn delt offentlig, for alle private profiler blir slettet etter 31. juli i år.

Krever fullt navn og kjønn

Det er nok ikke alle som er like fornøyde med dette, spesielt fordi Google+ skal være et alternativ til Facebook, det sosiale nettsamfunnet som virkelig ønsker du skal dele alt, hele tiden og som har fått mye kritikk for dette og sine plutselige endringer i personvern-politikken.

Annonse
Selv om du må dele fullt navn og kjønn er det likevel ikke slik at informasjonen du deler på den sosiale plattformen blir tilgjengelig for alle om du ikke ønsker det.

Innholdet må ikke deles til alle

Det er fortsatt slik at du kan velge å kun gjøre informasjonen du deler tilgjengelig for dine sirkler og ikke hele nettet.

Nå er det ikke så mye å be om å vise fullt navn og kjønn, men likevel, noen ønsker å være helt anonyme.

Kilder:
The Next Web
Google

2011-07-05-googleprofiles

Screen-shot-2011-07-05-at-2.12.35-PM

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse