Det britiske advokatfirmaet Davenport Lyons får knusende kritikk for sine metoder i jakten på fildelere. Nå kan to av medarbeiderne deres miste bevillingen.

Annonse


Refset for bølle-metoder

Piratjegere som sender advarsler til mistenkte fildelere går utrygge tider i møte.

I hvert fall i Storbritannia, der to av dem nå har blitt refset av den britiske advokatforeningen for å ha handlet i strid med god advokatskikk.

Bølle-metoder
Begg ber advokater, og begge jobber for selskapet Davenport Lyons. Dette selskapet er kjent for sine bølle-aktige metoder.

I hovedsak er det snakk om en «betal – ellers»-taktikk. Fildelingsjegerne bruker selskaper som DigiProtect og Trident MediaGuard for å «høste» IP-adresser.

Annonse


Når disse selskapene finner en IP-adresse som laster opp og ned ulovlig materiale, sender de en anmodning til nettleverandøren der IP-adressen hører hjemme.

Ny lov i Norge
I Europa tillater britisk, fransk og svensk lov at navnet på personen som brukte IP-adressen på det aktuelle tidspunktet blir utlevert. I Norge vil man på visse vilkår tilate det samme, dersom regjeringen forslag til ny åndsverklov går igjennom i Stortinget.

Regjeringen ønsker imildertid ikke det kulturminister Anniken Huitfeldt kaller «amerikanske tilstander», der rettighetshaverne går til millionsøksmål (og vinner) mot studenter, alenemødre og mindreårige.

Et tilbud du ikke kan avslå
Når fildelerens identitet er brakt på det rene, sender advokatfirmaer som Davenport Lyons et brev til vedkommende med et tilbud om å betale et pengebeløp til film- eller plateselskapet som føler seg krenket.

Velger fildeleren å ikke betale, blir hun eller han forespeilet endeløse runder i rettsapparatet med store utgifter til følge. Samt et utfall som kan bety et mye høyere erstatningsbeløp til sist.

Opererte med fast beløp
Det var akkurat dette advokatene David Gore og Brian Miller i Davenport Lyons gjorde. De opererte med et fast beløp på 500 britiske pund (om lag 4434 norske kroner). Dette «tilbudet» fikk samtlige fildelere som hadde kommet på radaren til overvåkingsselskapet DigiProtect.

Igjen viste det seg imidlertid at en IP-adresse ikke er det samme som et menneske. Adressen henviser til en datamaskin, og denne datamaskinen kan brukes av flere. Maskinen kan også brukes av uteforstående, om de ikke er sikret godt nok.

Truet barn og eldre
Dermed gikk trusselbrevene både til pleietrengende eldre, småbarn og andre personer som åpenbart ikke kan ha visst hva de gjorde. Samt til en rekke personer som følte seg mistenkeliggjort helt uten grunn.

Dette blir Davenport Lyons-medarbeiderne nå refset for i den britiske advokatforeningens disiplinærutvalg SDT (Solicitors Disciplinary Tribunal).

Straffeutmålingen er ikke klar ennå, men den knusende uttalelsen fra disiplinærutvalget kan i verste fall føre til at de to mister retten til å praktisere som advokater.

Kilde:
TorrentFreak.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse