Microsoft hadde ikke rette til å bruke i4is patent i Word, sier amerikansk Høyesterett.

Annonse


Microsoft dømt for Word-tyveri

Microsoft må betale en erstatning på 290 millioner dollar ( nærmere 1,6 milliarder kroner) etter at de tapte saken som det lille, kanadsiske selskapet i4i reiste mot dem.

Word-tyveri
Stridens eple var et patent på en funksjon for tekstmanipulering i Word, som i4i altså mente Microsoft hadde stjålet fra dem.

Microsoft prøvde å få kjent patentet ugyldig, uten hell.

Alle anker avvist
i4i saksøkte Microsoft i 2007, og har vunnet i alle rettsinstanser. Microsoft anket imidlertid saken videre helt til Supreme Court (amerikansk Høyestrett).

Annonse


Nå har altså Microsoft tapt saken på alle punkter, og står uten ankemuligheter.

Kilde:
BBC

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse