Gratis film og musikk er ikke noe poeng i seg selv, mener britiske fildelere.

Annonse


Piratene vil betale

Om lag halvparten av de som laster ned ulovlig er villige til å betale dersom fildelingstjenestene de bruker blir lovlige.

Det viser en fersk britisk undersøkelse.

Ønsker bedre alternativer
Undersøkelsen, som medieadvokatfirmaet Wiggins har fått utført, viser at det ikke primært er ønsket om å få ting gratis som driver fildelerne, men mangelen på lovlige tjenester som tilfredsstiller deres behov.

I Storbritannia er det tross alt mulig å laste ned filmer og TV-serier fra iTunes og streame film fra LoveFilm, noe det ikke er i Norge. Like fullt ønsker brukerne mer utvalg, flere nye titler og større tilgjengelighet. Og ikke minst flere aktører på markedet.

Annonse


Støtter straff
Interessant nok støtter hele 48 prosent av de som oppgir at de jevnlig laster ned ulovlig «three strikes»-prinsippet. Det vil si at du får tre advarsler fra din nettleverandør, og at du blir kastet ut dersom du fortsetter å laste ned ulovlig etter siste advarsel.

Et stort flertall anser film- og platebransjens behov for å beskytte sine varer som legitimt, og innser at de er nødt til å treffe effektive tiltak for å oppnå dette.

Vil ikke bryte loven
Konklusjonen er at piratene er innstilt på å betale for å se film og høre musikk, og at de ikke ønsker å bryte loven.

Det er mangelen på gode, lovlige alternativer som gjør dem til lovbrytere, skal vi tro den britiske undersøkelsen.

Kilde:
The Register

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse