«Kokkelimonke»-medisin dukker stadig opp på Google. Nå må de ut med 4,7 milliarder for uvesenet.

Annonse


Får svi for ulovlig medisin

Amerikanere som søker informasjon om sine sykdommer og plager opplever ikke sjelden at det dukker opp Google-annonser fra uoffisielle nett-apotek.

Billigsalg av medisiner
Ofte dreier det seg om billigsalg av reseptfrie medisiner. Men det forekommer også fritt salg av medisiner som man i USA må til lege for å få, men som i landene der «apotekene» ligger ikke er reseptbelagt.

Noen land har også mangelfullt eller nærmest ikke-eksisterende regelverk for salg av legale medisiner. Men som oftest er det USAs naboland Canada og Mexico som er vert for slike medisinutsalg som dukker opp på Google hos folk med amerikanske IP-adresser.

Vil stoppe annonser
Slik medisinhandel over landegrensene vil amerikanske myndigheter ha en slutt på. Å stoppe virksomheter som ligger under andre lands jurisdiksjon er vanskelig. Men annonsene mener de at de kan stoppe.

Annonse


FBI satte for en tid siden i gang etterforskning mot Google. For å slippe en straffesak har Google blitt enig med føderale myndigheter om å betale en bot.

Har satt av penger
Google har nå ifølge Wall Street Journal satt av 500 millioner dollar (litt over 2,7 milliarder norske kroner) til å betale forliket med det amerikanske justisdepartementet.

Samtidig innebærer forliket at Google setter en effektiv stopper for uvesenet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse