microsoft-wall-controller-concept

Annonse


Hva er det Microsoft driver med her?

Microsoft fortsetter forsking på mennesket som digital styringenhet på Conference on Human Factors in Computing-konferansen.

Støy lager gest-muligheter

Microsoft Research undersøker nå mulighetene som ligger i å bruke kroppen som antenne, støyen (som til enhver tid er tilstede) som menneskekroppen mottar skal så kunne brukes til å utføre gester, som f.eks. å dimme lyset med en en virtuell bryter på veggen.

Det er noe vanskelig å forklare, og ikke minst skjønne, uten en video-demonstrasjon, men vi håper det kommer mer snarlig, for dette høres veldig spennende ut.

Allerede testet

I topp-bildet bruker test-personen en laptop og en USB-dongel plassert i en ryggsekk. En ledning kobler sammen USB-dongelen med en ledende «pad» som igjen er plassert på nakken til test-personen.

Annonse


Dette PDF-dokumentet går nærmere inn på detaljene, og ikke minst matten, i forskningsprosjektet.

Kilder:
Microsoft
Engadget

Eksempel på bruksomårde fra Microsofts forskningsdokument.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse