Dette er symbolet Det Missionerande Kopimistsamfundet bruker.

Annonse


Fildeling blir religion

Et nytt trossamfunn har oppstått i Sverige. De tror verken på Gud eller Satan, men på fri utveksling av informasjon som et hellig prinsipp.

Offisiell søknad
Det kan utvilsomt se ut som en spøk. Men tilhengerne påstår i fullt alvor at de virkelig er religiøse, og at dette er deres trosinnhold.

Det Missionerande Kopimistsamfundethar til og med søkt det svenske Kammarkollegiet om å bli offisielt godtatt som kirkesamfunn.

– Ikke humor
– Jeg kan forstå at dette virker gammeldags for mange og oppfattes som en form for humor. Men om det ikke var alvorlig ment hadde vi ikke engasjert oss og sendt søknad til Kammarkollegiet om å få bli et trossamfunn. For meg er dette veldig alvorlig, sier menighetens forstander Isak Gerson til Direktpress.se.

Annonse


Gerson er 19 år gammel, og studerer filosofi ved universitetet i Uppsala.

Dette tror de på
Sammen med andre troende i og rundt studentmiljøet har han meislet ut følgende trosartikler, som et slags moderne svar på Moses og steintavlene:

  • All kunnskap til alle
  • Søken etter kunnskap er hellig
  • Spredning av kunnskap er hellig
  • Kopieringshandlingen må beskyttes
  • Informasjonens innebygde verdi er hellig og ukrenkelig
  • Både informasjonen og metodene for å spre den er hellige verdier
  • Internett er en forløsende kraft som gir informasjonen rettigheter

Forfulgt gruppe
Gerson sier at fildelere er forfulgt av myndigheter og politi i Sverige. Å starte en religion er dermed den eneste måten å unngå dette på, mener han.

Under beskyttelse av Sveriges religionsfrihet kan fildelerne få respekt for sitt syn og holde på med sitt i fred, hevder menighetsfortanderen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse