Dette er det beste verktøyet å bruke dersom du vil ha ny laptop eller mobil, hevder et stort antall europeiske arbeidstakere.

Annonse


Det enkleste er slegge

Arbeidstakere over hele Europa begynner å bli grundig lei av at arbeidsgiverne lar dem fortsette å slite med gamle PC-er, utdaterte mobiltelefoner og annet teknisk utstyr som for lengst skulle vært kassert.

Ren desperasjon
Så frustrerte er de at de svarer at de i desperasjon ødelegger det gamle utstyret for å få arbeidsgiveren til å kjøpe nytt.

Dette viser en fersk undersøkelse fra selskapet Mozy, som tjener sitt daglige brød på sikkerhetskopiering via nettet.

Slagferdige franskmenn
Ifølge undersøkelsen oppgir hele 13 prosent av britene at de anser knusing av den gamle laptopen eller mobilen som den beste måten å få seg nytt utstyr på.

Annonse


Franskmennene er isolert sett mest frustrerte. Her sier 20 prosent at de anser PC-knusing som den raskeste veien til nyere teknologi.

Be pent om lov
Tyskerne er mer tilbakeholdne. Her sier bare 10 prosent at de er mener slegge eller «oj, der landet den i do, gitt» er en farbar vei. Derimot mener hele 40 prosent at det er best å gå tjenestevei – å be sjefen pent om lov til å kjøpe nytt.

Til sammen 3000 arbeidstakere i Storbritannia, Frankrike og Tyskland ble spurt.

Kilde:
The Register