Forskere i USA har endelig klart å koble hjernene talesenter til en datamaskin.

Annonse


Gjør PC-en til tankeleser

Tenk på en «A». Og vips! Så kommer bokstaven A opp på skjermen.

Det høres ut som en scene fra en dårlig science fiction-film fra 1960-tallet. Men faktum er at forskerne nå klarer å få til akkurat dette.

Forstår hva vi tenker
Ved Washington University School of Medicine in St. Louis i USA har man greid å skape forbindelse mellom hjernens talesenter og datamaskinen. Foreløpig på et ganske primitivt nivå.

Men forskernes funn peker uten tvil i retning av at vi på sikt kan få PC-er som forstår hva vi tenker, og som kan gjengi det på skjermen. Eller for den saks skyld som tale gjennom høyttaleren.

Annonse


Ikke mystisk
Slik forskning har foregått lenge, og japanske forskere viste allerede i 2007 at spill kan styres ved hjelp av elektroder festet til hodet.

Og man trenger ikke dra lenger enn til Teknisk Museum i Oslo for å få demonstrert at en metallkule kan «tenkes» fra den ene halvdelen av et bord til en annen.

Fire lyder
Det nye er at datamaskinen nå kan få kontakt med talesenteret i hjernen. Dette betyr at lyder og ord som formes i hjernen kan «oversettes» til et språk PC-en forstår.

Foreløpig snakker vi om et begrenset antall lyder: «oo» som i ordet «few», «e» som i ordet «see», «a» som i ordet «say» og kort «a» som i ordet «hat».

Neste: Forstå begreper
Forskerne har greid å identifisere hjernebølge-mønstrene som følger disse lydene, samt programmere et grensesnitt som kjenner dem igjen.

Forskningsleder Eric D. Leuthard sier at man på sikt kan komme mye lenger enn dette. Han mener at en datamaskin ikke bare vil være i stand til å kjenne igjen lyder og lydsammensetninger, men også forstå de abstrakte ideene som skjuler seg bak ordene.

Resultater ble første gang publisert i går, i fagtidsskriftet Journal of Neural Engineering.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse