Justisminister Knut Storberget kan glede seg over at Datalagringsdirektivet nå blir vedtatt.

Annonse


Får det (nesten) som han vil

Det mye omdiskuterte Datalagringsdirektivet (DLD) blir etter alt å dømme vedtatt av Stortinget neste mandag.

Her er endringene
Vedtaket sto og falt med Høyre, som var splittet i saken. I dag inngikk Høyre forlik med Arbeiderpartiet, noe som medførte en del endringer i det opprinnelige forslaget fra regjeringen.

Slik ser direktivet ut etter at de to partiene ble enige:

    Annonse


  • Trafikkdata skal lagres i seks måneder, men utlevering av slike data skal avgjøres av domstolen i hvert enkelt tilfelle.
  • Strafferammekravet for utlevering skal normalt være fire års fengsel.
  • Det blir innført en konsesjonsplikt for tilbydere av elektronisk kommunikasjon.
  • Det stilles krav til autorisering av personell som skal håndtere data som faller under lagringsplikten.
  • Det innføres lukket lagring, og det skal utarbeides forskriftsbestemmelser for kryptering

– Utrolig skuffende
– Nyheten om at Høyre og Arbeiderpartiet er enige om seks måneders lagring er utrolig skuffende, men ikke overraskende. Ap kastet bare ut 12 måneders lagring for å gi Høyre noe å forhandle om, og Høyre beit på agnet, sier leder Anders Brenna i «Stopp datalagringsdirektivet» til NRK.

Flere detaljer finner du i Høyres notat om forliket.

Se også digi.no.

Annonse