Ingen multitasking før 2012?

Mulig WP 7-oppdateringen Mango blir ferdigutviklet i år, men de ferskeste ryktene hevder at forbrukerne neppe får oppdateringen før i 2012.

Mangeårig Microsoft-ekspert, og en person som trolig har svært mange gode kontakter, Paul Thurrot, hevder å vite at «Mango», stor-oppdateringen til Windows Phone 7 er utsatt.

Svært viktig oppdatering

«Mango» er en svært, svært viktig oppdatering til Microsofts flunkende nye mobil-OS fordi det implementerer tredjeparts-multitasking og Internet Explorer 9.

Thurrot har hørt via sine kilder at «Mango» neppe blir ferdig før slutten av 2011, det betyr at utrullingen av OSet til forbrukernes WP 7-håndsett trolig ikke vil finne sted før neste år.

Annonse

Svært sen lansering?

Mary Jo Foley, en annen Microsoft-ekspert med mange år i bransjen, påstår oppdateringen ikke kommer før til høsten, og det skal attpåtil være et optimistisk anslag.

Det spørs om Nokia er glade for dette. Samtidig kan det tenkes det er nettopp det finske selskapet som er årsaken til utsettelsen.

Kilder:
Windows IT Pro
All About Microsoft
Engadget

Annonse
Annonse