Måtte gi Facebook-passord for jobb

facebook_privatliv

Det er liten tvil i at arbeidsgivere stadig gjør grundigere tester for å finne ut ting om sine ansatte.

Facebook har gjort dette lettere ved at arbeidsgivere ofte kan finne festbilder, statuser med holdninger som kanskje ikke passer i bedriften eller andre ting de kan se som et problem. Likevel har man alltid kunnet være trygg ved å kun åpne kontoen for sine venner, men er man da helt trygg?

Måtte gi fra seg passord
Robert Collins opplevde at det ikke alltid er så lett. Da han søkte på en jobb innen fengselsystemet i Maryland fikk han en noe spesiell forespørsel.

Annonse

Collins ble bedt om å gi fra seg passordet til Facebook, så arbeidsgiveren kunne se gjennom. Dette skulle visstnok bare være en rutinekontroll. Dette satte ikke Collins pris på.

Måtte gi fra seg passord
– Jeg er en amerikansk borger som ikke har gjort noe galt, eller brutt noen lover. Likevel sitter en arbeidsgiver her, og går gjennom hele livet mitt.

Mine personlige bilder, samtaler med mine venner, rett og slett all informasjon om meg, sier Collins i et brev som en del av hans klage mot arbeidsgiveren.

Får hjelp til å klage
Det er ikke bare Collins som ser problemer med dette. Han får nå hjelp av ACLU (American Civil Liberties Union).

ACLU mener at det er helt meningsløst at mulige ansatte skal gi fra seg passord til sosiale medier, og at det er en skremmende og ulovlig invasjon av privatlivet.

Kilde:
Salon

Annonse
Annonse