Openleaks.org kan bli en større hodepine for myndigheter og maktpersoner enn Wikileaks.

Annonse


«Wikileaks fra Helvete» er her

Den tyske Wikileaks-aktivisten Daniel Domscheit-Berg var misfornøyd med omstridte Julian Assanges lederstil.Derfor hoppet han av.

Alfa-versjon oppe og går
Like før jul bebudet han at han ville starte sitt eget varslernettsted, Openleaks.org.

Nå er nettstedet oppe og går. Dessverre finnes det ikke noe juicy innhold der foreløpig. Nettstedet er rett og slett tomt, og kan bare melde at de er ment som et sted der varslere kan legge ut informasjon som makthavere, storselskaper og myndigheter ikke ønsker skal slippe ut.

Det er foreløpig snakk om en alfa-versjon. Beta kommer først til høsten, og det er trolig lite å finne der før den tid.

Annonse


Overlater alt til brukerne
Den viktigste forskjellen fra Wikileaks er at det er så godt som umulig å spore tilbake til kilden for informasjonen, dersom kilden selv ikke ønsker å bli kjent.

Openleaks tar i motsetning til Wikileaks ikke på seg noe redaktøransvar, og overlater alle redaktørfunksjoner til brukerne ute på nettet.

Fungerer som en «dropbox»
Kilden til lekkasjen vil dermed få et langt mer effektivt vern enn tilfellet er med Wikileaks.

Dette fordi Openleaks fungerer som en ren “dropbox”, der hvem som helst kan dumpe informasjon uten at noen kan spore den tilbake. Hvem som helst – også på anonym basis – kan så «publisere» denne informasjonen.

Med andre ord blir det umulig for myndigheter og andre som ønsker å stoppe lekkasjene å vite hvem som har «trykket på knappen».

Skjold mot DDoS
Openleaks har også vern mot den typen DDoS-angrep som Wikilekas har blitt utsatt for av sine fiender. Publiseringen skjer etter et Grid-system der ressursene fordeles på et stort antall maskiner. Dermed blir det så godt som umulig å stoppe tilgangen ved å ramme en bestemt server.

På denne måten håper de å unngå forfølgelse av den typen vi har sett med Julian Assange og Bradley Manning og mannen amerikanske myndigheter mener er kilden til Pentagon-lekkasjene på Wikileaks.

Her er en video som forklarer konseptet:

OpenLeaks 101 from openleaks on Vimeo.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse